• С подкрепата на

 • Годишен Доклад за 2012г.

  Информация за Сдружението и промени през 2012г. 7
  Дейности през 2012 година 9/10
  Устойчиво партньорство със световно известните специалисти–Dr.Anju Usman и Dr.Arthur Krigsman, за лечението на деца с аутизъм в България. 10
  Проведени обучения в „Тацитус“ през 2012г. 10
  Повишаваме информираността по проблемите на аутизма в България: 14
  Подпомаганедейността на център „Тацитус”и финансиране на работата с деца отматериално затруднени семейства: 17
  НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „Тацитус“ 22
  Финансова информация 24
  3.1. Приходи 24
  3.2. Разходи 25
  3.3. Имущество 27
  3.4. Финансов резултат 29
  3.5. Приложение 29
  София, 28.03. 2013 година Съставител: Мария Мирчева Почетен председател: Мина Енева - Ламбовски 35
  Специални благодарности за спомоществователството, безвъзмездната подкрепа, доброволен труд и отзивчивост през 2012 година изразяваме на: 36/37


  Пълен доклад: Godishen_doklad_Tacitus_2012_final Angelova i Mircheva.doc