• С подкрепата на

 • Дарителство по ведомост за сдружение Тацитус


  Център
  Тацитус набира средства за закупуване на
  специализирано оборудване за подобряване на
  сензорната интеграция при децата с аутизъм.
  Повече информация може да намерите в клипа,
  създаден за нас от студенти в Нов български университет.
  Благодарим!
  Благодарност изказваме и на всички наши Дарители по ведомост,
  с чиято подкрепа набраните средства по инициативата
  "Дарителство по ведомост" за сдружение "Тацитус"
  от началото на 2013 година до момента са 4 580 лева.


  Фондация Помощ за благотворителността в България
  е координатор и безценен партньор на "Тацитус"
  в тази инициатива.