• С подкрепата на

 • Аутизъм RSS Новини

  Публикувано на 07-25-2012 01:10 PM
  Преглед Статия

  От 11 до 16 Юни 2012г. Мина Ламбовски премина първото от общо трите нива на програмата за звукостимулация „Tomatis”, в Center TOMATIS, Париж. Мина е основател на център „Тацитус” и председател на сдружение ...
  Публикувано на 04-01-2012 12:00 PM

  Има дни, в които единственото предвидимо нещо е непредсказуемостта. Единственият последователен атрибут – непоследователността. Няма много противоречия относно факта, че аутизмът е загадка дори и за тези,
  ...
  Публикувано на 02-15-2012 08:10 AM

  Мина e завър-шила Финанси в УНСС, спе-циалност Банково дело. Работила е в системата доста години като счетоводител и финансов експерт.
  Била е изпълнителен директор на Месер България в продължение ...

  Aутизмът не е специфично заболяване, а е палитра от поведенчески симптоми. Тези сиптоми можем да открием както в някои определени медицински състояния, така и в спектъра на аутистичните разстройства. Термините спектър на аутистичните разстройства и первазивни разстройства на развитието се отнасят до група разстройства, характеризиращи се с изоставане в развитието на основното функциониране, засягащо социализацията и комуникацията.
  ...

  Защо да присъствам на конференция на Defeat Autism Now!®?
  Аутизмът е лечим.
  / Defeat Autism Now - Победи аутизма сега/

  Ако имате дете с аутизъм, вече знаете, че "възстановяването" не означава "излекуване". Нашите конференции дават най-новата информация, относно медицинското лечение и метаболитна подкрепа, достатъчни за намаляване на физическата болка и отстраняване на пречките, стоящи пред децата с аутизъм, до степен, в която много от тях отново са в състояние да общуват и да учат.
  ...

  Аутистичният спектър е заболяване, което се характеризира със забавяне в говорното развитие, нарушения в социалната интеракция и поведенчески стереотипи. За първи път състоянието е описано през 1944 година, но по-голямата част от изследванията и познанията за него са направени през последните години. Тъй като в България няма официална статистика, използвам статистиката на САЩ. На времето това е било много рядко заболяване, по-малко от 5 на 10 000 родени деца, но през последните 20 години има огромно повишаване на честотата на случаите. Около 25% нарастване на година, а в някои области до 100 %. Преди 6 години в САЩ статистиката беше 1 на 150 деца. ...