• С подкрепата на

 • Финансови отчети RSS Новини

  Публикувано на 07-04-2013 06:31 AM

  Информация за Сдружението и промени през 2012г. 7
  Дейности през 2012 година 9/10
  Устойчиво партньорство със световно известните специалисти–Dr.Anju Usman и Dr.Arthur Krigsman, за лечението на деца с аутизъм в България. 10
  Проведени обучения в „Тацитус“ през 2012г. 10
  Повишаваме информираността по проблемите на аутизма в България: 14
  Подпомаганедейността на център „Тацитус”и финансиране на работата с деца отматериално затруднени семейства: 17
  НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „Тацитус“ 22
  Финансова информация 24
  3.1. Приходи 24
  3.2. Разходи 25
  3.3. Имущество 27
  3.4. Финансов резултат 29
  3.5. Приложение 29
  София, 28.03. 2013 година Съставител: Мария Мирчева Почетен председател: Мина Енева - Ламбовски 35
  Специални благодарности за спомоществователството, безвъзмездната подкрепа, доброволен труд и отзивчивост през 2012 година изразяваме на: 36/37


  Пълен доклад: Godishen_doklad_Tacitus_2012_final Angelova i Mircheva.doc
  Публикувано на 07-02-2012 10:56 AM
  Преглед Статия

  „Тацитус”
  В сърцето на нашата история стои Мина Ламбовски – майка на дете с аутизъм, надмогнала личната си болка и протегнала ръка на другите. Заедно с екип от специалисти, Мина създава център ...

  Въведение …................................................................................3 стр.
  Мисия ............................................................................................4 стр.
  1. История ..................................................................................5-7 стр.
  2. Осъществени дейности през 2010 година ..........................7-8 стр.
  3. Финансова информация......................................................8-12 стр.
  3.1. Приходи ..........................................................................8-10стр.
  3.2. Разходи .........................................................................10-11 стр.
  3.3. Имущество .........................................................................11 стр.
  3.4. Финансов резултат ............................................................11 стр.
  3.5. Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите
  за нестопанска дейност ................................................12-13 стр.

  Godishen_doklad2010.doc