• С подкрепата на

 • Daniel

  Публикувано на 12-10-2013 09:05 AM
  Преглед Статия

  Във връзка с Коледните празници организираме благотворителна кампания за изработване на картички, средствата от които ще бъдат оползотворени от дневен център за работа с деца с аутизъм "Тацитус".
  ...
  Публикувано на 07-30-2013 10:26 AM


  Център
  Тацитус набира средства за закупуване на
  специализирано оборудване за подобряване на
  сензорната интеграция при децата с аутизъм.
  Повече информация може да намерите ...
  Публикувано на 07-04-2013 06:31 AM

  Информация за Сдружението и промени през 2012г. 7
  Дейности през 2012 година 9/10
  Устойчиво партньорство със световно известните специалисти–Dr.Anju Usman и Dr.Arthur Krigsman, за лечението на деца с аутизъм в България. 10
  Проведени обучения в „Тацитус“ през 2012г. 10
  Повишаваме информираността по проблемите на аутизма в България: 14
  Подпомаганедейността на център „Тацитус”и финансиране на работата с деца отматериално затруднени семейства: 17
  НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „Тацитус“ 22
  Финансова информация 24
  3.1. Приходи 24
  3.2. Разходи 25
  3.3. Имущество 27
  3.4. Финансов резултат 29
  3.5. Приложение 29
  София, 28.03. 2013 година Съставител: Мария Мирчева Почетен председател: Мина Енева - Ламбовски 35
  Специални благодарности за спомоществователството, безвъзмездната подкрепа, доброволен труд и отзивчивост през 2012 година изразяваме на: 36/37


  Пълен доклад: Godishen_doklad_Tacitus_2012_final Angelova i Mircheva.doc
  Публикувано на 03-29-2012 08:31 AM
  Преглед Статия


  Тази година, на 2 Април - СВЕТОВНИЯТ ден за информираност за аутизма, България за първи път става част от интернационалната кампания на Autism speaks «Освети в синьо». В рамките на кампанията знакови ...
  Публикувано на 02-28-2012 02:01 PM
  Преглед Статия

  Съобщение до медиите
  На 22 февруари 2012 от 10:30 ч. сдружение “Тацитус”- Център за работа с деца с аутизъм проведе пресконференция, която представи заключенията ...
  Публикувано на 02-15-2012 08:10 AM

  Мина e завър-шила Финанси в УНСС, спе-циалност Банково дело. Работила е в системата доста години като счетоводител и финансов експерт.
  Била е изпълнителен директор на Месер България в продължение ...

  Сдружене “Тацитус” – Център за работа с деца с аутизъм е една от 7-те организации, спечелили финансиране в конкурса на Фондация “Помощ за благотворителността в България” за подкрепа на родителски организации на деца с увреждания.
  Средствата за конкурса са дарени от служителите на Уникредит Булбанк и се допълват от дарителски фонд за социални каузи на фондацията. Финансирането е в размер от 4000 лв., проектът ще се реализира от декември 2011 г. до май 2012 г.
  ...

  На 20 Ноември, по покана на Сдружение «Тацитус», в България пристигна д-р Саймън Уолъс - Директор „Научно развитие” за Европа,във Фондация „Autism Speaks” - най-голямата Американска и световна Фондация, работеща по проблемите на аутизма. Д-р Уолъс е завършил психология в Лондонския университет. ...
  Публикувано на 11-09-2011 07:33 AM

  В тази секция, до края на месец Декември 2011г., учителите от детските градини и ясли могат да задават конкретни въпроси във връзка с проблеми, които срещат в работата си с децата и комуникацията с родителите. На въпросите ще отговарят: Камелия Ханчева - детски психолог и психотерапевт, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", Елисавета Колева - Магистър по логопедия и специална педагогика и логопед в център "Тацитус", Мина Ламбовски - Детски психолог, Основател на център "Тацитус", майка на дете с аутизъм. ...
  Страница 1 от 5 1 2 3 ... ПоследенПоследен